1917

м. Луцьк. Медичне училище.  В цьому будинку засідала ство­рена в червні  1917 року Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів, яка 4(17)  грудня  проголосила в  місті Радянську владу.

1918

м. Луцьк. Вулиця Радянська. Першого травня 1918 року кому­ністи міста організували демонстрацію революційної молоді. З чер­воним прапором і співом «Інтернаціоналу» демонстранти пройшли по Шосейній вулиці (нині Радянській), Читать далее »

1919

м. Луцьк. Обком ЛКСМУ. Після окупації Волині військами бур­жуазно-поміщицької Польщі влітку 1919 року в Луцьку діяли дві революційні молодіжні групи. Серед підпільників була 17-річна ком­сомолка Соня Твішер (Тарат), Читать далее »

1920

с. Любитів. Ковельський район. 22 серпня відбувся комуністич­ний суботник селян з метою надання допомоги Червоній Армії, в якому активну участь взяла молодь. Такі ж суботники були прове­дені і в інших містах та селах Волині.

1922

смт. Рожище. Райком ЛКСМУ. За активною участю комуністів гут у 1922 році створено осередок КСМЗУ. До його складу входи­ли:  Б. Андрущак, А. Жуковський, Т. Ліберман і П. Черняк.

Комсомольські осередки працювали в селах Копачівці, Козині, Щурині і Соколі. Читать далее »

1923

м. Луцьк. Річка Стир. Наприкінці травня 1923 року тут, на бе­резі річки, відбулася 1-ша конференція комсомолу Луцького пові­ту. Конференцію проводив представник ЦК КСМЗУ Володимир Снак, якого в 1936 році вбили українські буржуазні націоналісти. Луцький повітком КСМЗУ, одним з працівників якого був Шая Кібрик, об’єднав 15 комсомольських осередків.

1926

с. Уховецьк. Ковельський район. Під час окупації Західної України буржуазно-поміщицькою Польщею Уховецьк був одним з революційних сіл Волині. 95 процентів його населення йшли за комуністами, активно боролися за возз’єднання Західної України з Українською РСР. Читать далее »

1930

смт. Іваничі. Райком ЛКСМУ. В 1930 році в Іваничах створено комсомольську організацію, яка діяла під керівництвом партійного осередку. Комсомольці проводили читання революційної літератури, збирали гроші для допомоги політв’язням і в фонд комуністичної преси. Читать далее »

1930

м. Луцьк. Музичне училище. 19 листопада 1930 року в цьому будинку (колишня тюрма) був закатований жандармами буржуазно-поміщицької Польщі активний учасник революційного руху на За­хідній Україні, секретар Волинського окружкому КПЗУ, один з ор­ганізаторів робітничо-селянської молоді, член КПЗУ Степан Іванович Бойко (7.1.1901—19.ХІ.1930 pp.).

1932

с. Білин. Ковельський район. У роки окупації села буржуазно-помішицькою Польщею серед трудящих активну революційну роботу проводили комуністи і комсомольці. Читать далее »

1932

с. Довгоноси. Ковельський район. З 1932 року в селі діяв рай­ком КСМЗУ, який очолював Г. О. Назарук. В 1937 році його було обрано секретарем Ковельського окружкому КПЗУ.

1934

с. Колодяжне. Ковельський район. Під керівництвом комуністів, разом з усіма трудящими села юнаки і дівчата невтомно бо­ролися проти окупації Західної України буржуазно-поміщицькою Польшею, за возз’єднання з Радянською Україною. Читать далее »

1934

с. Любче. Рожищенський район. Тут у 1934—1937 роках діяла одна з найактивніших підпільних комсомольських організацій Воли­ні. В селі містився підпільний райком Комуністичної спілки молоді Західної України, Читать далее »

1935

смт. Колки. Маневицький район. Пам’ятник на місці розстрілу Колківської демонстрації. 1 травня 1935 року тут відбулася органі­зована Комуністичною партією Західної України масова політична демонстрація, в якій взяли участь близько 5 тисяч селян. Читать далее »

1935

с. Тростянець. Ківерцівський район. Під час окупації Волині буржуазно-поміщицькою Польщею в селі діяла підпільна комсомоль­ська організація. В 1935 році її очолив В. Ф. Ольхович. Читать далее »

1937

с. Хворостів. Любомльський район. На заклик міжнародного пролетаріату комсомольці і молодь Волині активно включилися в кампанію по наданню допомоги республіканській Іспанії. Уродже­нець Хворостова комсомолець Степан Заголюк став бійцем Читать далее »