1978

м. Київ. Палац культури «Україна». 14—16 березня 1978 року тут проходив XXIII з’їзд ЛКСМУ.

15 березня з залу засідань з’їзду на будівництво шахт Донбасу вирушив ударний загін імені комсомолу України—580 молодих ен­тузіастів, кращих представників комсомольських організацій рес­публіки, які відгукнулися на заклик партійних і комсомольських ор­ганізацій— достроково ввести в дію шість шахт: «Тернівську-Капітальну» (м. Кіровськ) Читать далее »

1976

м. Київ. Завод «Маяк». У 1976 році комсомольсько-молодіжна бригада токарів-автоматників, очолювана В. М. Усенком, підвищила продуктивність праці на 22 проценти. Їй надано право особистого клейма. Члени бригади освоюють нову технологію виробництва, удосконалюють обладнання. Читать далее »

1975

м. Київ. Аеропорт «Жуляни». У грудні 1975 року тут пройшов перший республіканський конкурс професійної майстерності молодих командирів літаків Ан-2, який був організований ЦК ЛКСМУ, Українським управлінням цивільної авіації і Республіканським комі­тетом профспілки авіапрацівників.

Перше місце завоювали серед транспортників Олександр Рассочинський — командир комсомольсько-молодіжного екіпажу з Івано-Франківська, серед командирів сільгоспавіації Борис Кравченко з міста Одеси.

1974

м. Київ. Міськком ЛКСМУ. 29 жовтня 1974 року, в день на­родження Ленінського комсомолу, відбувся урочистий пленум міськкому ЛКСМУ, присвячений врученню Київській міській ком­сомольській організації ордена Червоного Прапора. Цієї високої нагороди вона була удостоєна за мужність і героїзм, Читать далее »

1973

м.   Київ.   Політехнікум  зв’язку.  В   1973  році  технікум  визнаний одним з переможців республіканського змагання з суспільно корисної праці серед студентів і учнів середніх спеціальних навчальних закладів. Він нагороджений перехідним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ, Укрпрофради, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.

1973

м. Київ. Міське професійно-технічне училище № 24. В 1973 році комсомольська організація училища була нагороджена Почесною грамотою і прапором ЦК ВЛКСМ за активну участь у Всесоюзному фестивалі радянської молоді, велику роботу по комуністичному вихованню і допомогу педагогічному колективу у професійній під­готовці учнів.

1973

Палац культури «Україна». Тут проходять партійні з’їзди Ко­муністичної партії України та інші важливі масово-політичні акції. 26 липня 1973 року на спільному урочистому засіданні ЦК Компар­тії України і Верховної Ради Української РСР Генеральний секре­тар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв, Читать далее »

1971

м. Київ. Київський кібернетичний центр. Це — Всесоюзна удар­на комсомольська будова.

28 червня 1971 року тут працювали учасники першого фести­валю дружби радянської і болгарської молоді, який проходив у Києві. В трудовому десанті брали участь понад 600 чоловік. Читать далее »

1969

м. Київ. Локомотивне депо станції Київ-Пасажирський. З іні­ціативи комсомольців депо ім’ям піонера-підпільника Казика Гапоненка, чиє прізвище вибито на меморіальній стіні підприємства, названо магістральний електровоз.

6 травня 1969 року електровоз вийшов на сталеві магістралі. Вивести його з депо було доручено комсомольцям — машиністу Вік­тору Хомчику і помічнику машиніста Івану Малишку.

1967

м. Київ. Приміський радгосп «Совки». 22 вересня 1967 року на полях радгоспу відбувся республіканський професійно-технічний кон­курс молодих механізаторів, присвячений фестивалю молоді України. Читать далее »

1967

м. Київ. Пам’ятник-монітор «Железняков». В 1967 році у Києві, па Дніпрі, встановлено пам’ятник-монітор «Железняков», його молодіжний екіпаж брав участь у Великій Вітчизняній війні — у боях за Миколаїв, Очаків, Севастополь, на Кубані, Дунаї, Півден­ному Бугу, Дону, Азовському і Чорному морях.

1967

м. Київ. Дарницький парк Перемоги. 7 травня 1967 року тут відбувся мітинг, присвячений закладенню кургану Безсмертя в нам’ять про тих, хто віддав своє життя за владу Рад у період Великої Жовтневої соціалістичної революції, в роки громадянської га Великої Вітчизняної воєн, Читать далее »

1967

м. Київ. Клуб Міністерства внутрішніх справ. Наприкінці берез­ня 1967 року тут відбувся перший зліт комсомольських оперативних загонів Києва. Крім дружинників столиці України, на зльоті були присутні гості зі Львова, Миколаєва, Білої Церкви.

Кращі члени комсомольських оперативних загонів були від­значені грамотами, грошовими преміями, цінними подарунками.

1966

м. Київ. Школа № 82 імені Т. Г. Шевченка. За успіхи, досягну­ті в навчанні і комуністичному вихованні підростаючого покоління, Указом Президії Верховної Ради СРСР ЗО вересня 1966 року школу нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Читать далее »

1964

м. Київ. Київський автомобільно-дорожній інститут імені 60-річ-чя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Третій трудовий се­местр став доброю традицією для вихованців вузу. Щороку майже 80 процентів його учасників за високі виробничі показники одержували різні відзнаки партійних, радянських і комсомольських організацій. Читать далее »

1962

м.   Київ.   Театр   юного   глядача   імені   Ленінського   комсомолу. У 1962 році театр одержав диплом другого ступеня за творчі досягнення у Всесоюзному огляді театрів для дітей, присвяченому 40-річчю Всесоюзної  піонерської організації імені В.  І. Леніна.

14 травня 1966 року за постановою ЦК ВЛКСМ театрові юного глядача присуджена премія Ленінського комсомолу за виставу «Молода гвардія».

1959

м. Київ. Школа № 36. При школі діє дитяча спортивна школа «Олімпія». Майже кожен учень займається спортом в одній з її 12 секцій. Читать далее »

1959

м. Київ. Вулиця Кірова, 9. На будинку, в якому останні роки свого життя жив один з ватажків комсомолу України, колишній секретар ЦК ЛКСМУ, український радянський письменник — Олек­сандр Максимович Бойченко, 19 червня 1959 року відкрито мемо­ріальну дошку з бронзовим барельєфом.

1958

м. Київ. Сесійний зал Верховної Ради УРСР. 20—22 лютого 1958 року тут працював XVIII з’їзд ЛКСМУ.

20 квітня 1978 року у Сесійному залі прийнято нову Консти­туцію (Основний Закон) УРСР.

1957

м. Київ. Республіканська Виставка передового досвіду в на­родному господарстві Української РСР. З 16 по 23 серпня 1957 ро­ку тут відбувався IV конгрес Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ). У його роботі взяло участь понад 500 делегатів і гостей. Читать далее »

1954

м. Київ. Залізничний вокзал. Тут відбуваються зустрічі комсо­мольців та молоді республіки з делегатами фестивалів радянської молоді і студентів та молоді братніх країн з учасниками поїздів дружби, проводи комсомольських загонів на ударні будови країни. Читать далее »

1953

м. Київ. Сесійний зал Верховної Ради УРСР. 27—29 січня 1953 року тут працював XV з’їзд ЛКСМ України.

22—24 березня 1962 року в цьому залі відбувся XIX з’їзд ком­сомолу України.