1941

м. Київ. Державний український драматичний театр імені І. Франка. 29 серпня 1941 року в театрі відбувся загальноміський мітинг молоді. На ньому стало відомо, що ворог прорвав оборо­ну і наближається до міста. Читать далее »

1938

м. Київ. Залізнична станція Київ-Товарний. У 1938 році вперше на залізничному транспорті комсомольці 8-ї вагонної дільниці стан­ції Київ-Товарний застосували так званий безвідчеппий ремонт. Читать далее »

1936

м. Київ. Палац піонерів та  школярів  імені Миколи Островського. Палац почав працювати в 1936 році в теперішньому приміщенні філармонії (площа Ленінського комсомолу) і діяв там до евакуації в дні Великої Вітчизняної війни. Після війни Палацу надали при­міщення по вулиці Кірова. Читать далее »

1932

м. Київ. Авіаспортклуб. Київський авіаспортклуб засновано в 1932 році. Тут починали свою льотну науку тисячі юнаків і дівчат, які в роки Великої Вітчизняної війни уславили радянську авіацію подвигами. Серед його вихованців Герой Радянського Союзу Натал­ка Меклін, яка здійснила 980 бойових вильотів на нічному бомбар­дувальнику.

1931

м. Київ. Українська ордена Трудового Червоного Прапора сіль­ськогосподарська академія. Студенти Київського лісотехнічного ін­ституту (нині факультет академії) взимку 1931 року, щоб ліквіду­вати прорив на лісозаготівлях і дати Донбасу кріпильний лі­соматеріал, Читать далее »

1927

м. Київ. Центральний стадіон. На стадіоні 1927 року було про­ведено Всеукраїнську спартакіаду. Двадцять п’ять тисяч її учасни­ків продемонстрували зростаючу спортивну майстерність молоді. Читать далее »

1927

м. Київ. Парк імені Ленінського комсомолу. Пам’ятник ком­сомольцям 20-х років. У парку встановлено величний монумент — пам’ятник комсомольцям 20-х років, які з руїн і згарищ підіймали господарство молодої Радянської Республіки.

1924

м. Київ. Суднобудівний завод «Ленінська кузня». Колективу колишнього Південноросійського заводу в 1924 році присвоєно по­чесну назву «Ленінська кузня».

В листопаді 1928 року на Дніпрі було закладено заводську верф. Читать далее »

1921

м. Київ. Виробниче об’єднання полімерного машинобудування «Більшовик». У грудні 1921 року на заводі розпочалося навчання в першій у Києві школі фабрично-заводського навчання  (ФЗН).

У 1927—1928 роках 50 процентів молодих робітників заводу поєднували роботу на виробництві з навчанням на вечірньому робітфаці і профтехкурсах. Читать далее »

1921

м. Київ. Державний політехнічний інститут імені 50-річчя Вели­кої Жовтневої соціалістичної революції. За ініціативою партійного осередку комсомольську організацію в КПІ створено в червні 1921 року. Вона невпинно зростала, зокрема за рахунок робітничої та се­лянської молоді, яка вчилася на робітфаку. Читать далее »

1919

м. Київ. Залізничне шосе, 6. Тут на території колишньої заліз­ничної станції Київ-ІІ Московський у братській могилі поховано 127 червоноармійців і курсантів, більшість яких була комсомольцями-добровольцями. Їх у вересні 1919 року захопили денікінці й по­рубали. На могилі споруджено обеліск. Читать далее »

1919

м. Київ. Вулиця Юрківська, 20. У цьому будинку 3 вересня 1919 року відбулася підпільна нарада комсомольців, яка визначила завдання боротьби проти денікінців.

1919

м. Київ. Вулиця Костянтина Заслонова. Тут знаходиться могила героїв-партизанів, які загинули в боротьбі за Радянську владу. В серпні 1919 року денікінці оточили під Києвом бронепоїзд «Таращанець». Майже тиждень червоноармійці стримували натиск во­рогів Читать далее »

1919

м. Київ. Жовтневий Палац культури. В кімнатах колишнього інституту благородних дівиць у червні —липні 1919 року жили де­легати І з’їзду КСРМУ. Тоді тут містився 1-й резервний комуністич­ний полк, що складався з комуністів і комсомольців. Читать далее »

1919

м. Київ. Площа Ленінського комсомолу. 15 червня 1919 року у приміщенні клубу юних комунарів (тепер на тому місці стоїть готель «Дніпро») відбулась III загальноміська конференція Кому­ністичної спілки робітничої молоді Києва. Читать далее »

1919

м. Київ Вулиця Героїв Трипілля, 12. Тут у 1919 році містився Подільський районний комітет і клуб комсомолу. Саме з цим при­міщенням пов язаний факт появи оголошення на дверях райкому: «Райком закритий, всі пішли на фронт». Читать далее »

1918

м. Київ. Вулиця Леніна, 11. Тут під час австро-німецької окупа­ції 1918 року містилася профспілкова організація. Прикриваючись ле­гальною вивіскою, активісти Соціалістичної спілки робітничої молоді використовували приміщення для революційної роботи серед мас. У травні гетьманці арештували двох активістів. Після цього ком­сомольці перебралися в будинок № 38 на Хрещатику.

1918

м. Київ. Вулиця Костянтинівська, 22. Приміщення робітничого кооперативу «Життя», що містився тут під час австро-німецької оку­пації 1918 року, використовували для нелегальної роботи молоді підпільники Подолу. На зборах 15 квітня 1918 року тут було обра­но районний комітет спілки робітничої молоді, який працював під беспосереднім керівництвом райкому партії.

1918

м. Київ. Електровагоноремонтний завод імені Січневого повстан­ня. Колишні головні залізничні майстерні були одним з центрів ре­волюційної боротьби проти націоналістичної Центральної ради в січ­ні 1918 року. Серед залізничників — членів бойових дружин — було чимало робітничої молоді. Читать далее »

1918

м. Київ. Вулиця Хрещатик, 38. 1 січня 1918 року в приміщенні колишнього кінотеатру Шанцера, коли йшла підготовка до зброй­ної боротьби проти Центральної ради, під проводом більшовиків проведено перший мітинг робітничої молоді Києва. Читать далее »

1917

м. Київ. Завод «Арсенал» імені В. І. Леніна. «Арсенал» у дні Жовтневого повстання київського пролетаріату (29—31 жовтня 1917 року) був центром боротьби проти військ, які підтримували Тимчасовий уряд. Читать далее »

1917

м. Київ. Вулиця Мечникова, 5. Тут до революції містився жіно­ти медичний інститут, а в 1917 році працював клуб Печерської районної організації РСДРП (б) 22 жовтня в клубі відбулися делегатські збори для організації Соціалістичної спілки робітничої молоді. Читать далее »

1917

м. Київ. Вулиця Китаївська, 4. Тут в 1917 році містився Деміївський районний комітет РСДРП (б) міста Києва. У червні цього ж року при ньому організувалася група молоді, яка збиралася на до­повіді, колективні читки більшовицької преси.

Група брала участь у розповсюдженні більшовицької преси.

1917

м. Київ. Вулиця Кірова, 5. У кількох кімнатах колишнього Маріїнського палацу в листопаді 1917 року містилася Київська органі­зація Соціалістичної спілки робітничої молоді.

1917

м. Київ. Державний університет імені Т. Г. Шевченка. В аудито­рії № 12 університету, де на початку квітня 1917 року відкрився робітничий і солдатський клуб, Читать далее »