1917

м. Чернігів. Обласна філармонія. Свою історію комсомол Чер­нігівщини почав відтоді, як восени 1917 року за ініціативою місце­вої більшовицької організації в місті утворилася Спілка пролетар­ської молоді. Читать далее »

1919

с. Малківка. Прилуцький район. На початку 1919 року в селі було створено одну з перших у Прилуцькому повіті комсомольську організацію, до складу якої ввійшли О.  Волоегок, І. Назаріна, Ф. Журавський та інші. Читать далее »

1919

м.  Прилуки. В центрі міста поховано 27 комсомольців, які за­гинули в боротьбі за владу Рад.

1919

с. Червоні Партизани. Носівський район. 1919 року в селі орга­нізувався комсомольський осередок, який об’єднав 11 юнаків і дів­чат. За ініціативою комуністів та комсомольців восени 1920 року в селі було створено першу сільськогосподарську комуну.

1920

с. Стольне. Менський район. Комсомольський осередок було створено в грудні 1920 року. Очолив його Ф. Моргун. Комсомольці брали активну участь у боротьбі з бандитизмом, відбирали надлишки хліба в куркулів, охороняли радянські установи, допомагали в робо­ті організації МОДРу, торговельних організацій.

Комсомольці організували гуроки і художньої самодіяльності, влаштовували платні концерти,  зібрані кошти за які йшли на обладнання школи, поповнення бібліотеки тощо.

Разом з комуністами комсомольці вели боротьбу з куркулями, охороняли колгоспний хліб і майно. Молоді колгоспники — комсо­молець М. Борщ і О. Шлійко — ціною власного життя врятували громадське майно

1921

с. Монастирище. Ічнянський район. 1921 року в селі було ство­рено комсомольський осередок, який очолив П. Єременко. Комсо­мольці активно допомагали партійній організації навесні 1921 року створити перше колективне господарство в селі — комуну імені Пер­шого травня.  Читать далее »

1921

м. Ніжин. Гоголівський сквер. 1921 року тут у братській могилі поховано радянських бійців, які загинули в боротьбі з бандою Махна. Серед похованих — більшість молоді.

1922

смт. Ладан. Прилуцький район. Колишній монастир. У 1922 ро­ці на території колишнього монастиря було організовано трудову ко­муну, життя якої змалював І. Микитенко в повісті «Ранок».

1923

с. Красний Колядин. Талалаївський район. 1923 року в селі створено комсомольську організацію. Її члени брали активну участь у соціалістичній перебудові села, і зокрема колективізації. У 1935 ро­ці куркульська куля обірвала життя секретаря комсомольської орга­нізації Ф. Ващенка.

1924

с. Погорільці. Семенівський район. Комсомольський осередок у селі був створений в 1924 році. Його очолив І. Шарабура. За ак­тивною участю комсомольців і молоді в Погорільцях діяв сільбуд, працювали гуртки художньої самодіяльності. Читать далее »

1926

с. Жовтневе. Менський район. У 1926 році за ініціативою ком­сомольців  у селі  було  засновано  радгосп  «Комсомолець».

1926

м. Прилуки. Вулиця Леніна, 119. Тут 1926 року народився і про­вів дитячі роки Олег Кошовий — Герой Радянського Союзу.

На кошти, зібрані комсомольцями, в місті споруджено пам’ятник О. Кошовому, а в школі № 7 відкрито музей.

1927

с. Жовтневе. Прилуцький район. З ініціативи місцевих комсо­мольців 1927 року село найменували Жовтневим на честь Великого Жовтня. Читать далее »

1929

м. Мена. Вулиця імені І. Сидоренки. Цю ВУЛИЦЮ іш иіліш їм ям одного  з ватажків  менських  комсомольців   І.  Д.  Сидоргик.

У 1929 році за комсомольською путівкою І. Сидоренко иоіхан у Запоріжжя на будівництво комбайнового заводу, згодом брав участі. у спорудженні ХТЗ і Комсомольська-на-Амурі, де встановив світо­вий рекорд на бетонуванні. Його ім’я названо в книжці Ю. Жукова «Люди 30-х годов», він —один з героїв кінофільму «А дівчата все їдуть». Ім’ям комсомольця з Чернігівщини названо одну з вулиць і школу № 11 в місті Комсомольську-на-Амурі.

1932

м. Ічня. Приміщення редакції районної газети. При редакції газети «За більшовицькі темпи», яка почала виходити з 1 лютого 1932  року   працювало літературне об’єднання  імені  В. Чумака. Читать далее »

1932

м. Чернігів. Вулиця Леніна, 32. З 1932 року і до Великої Віт­чизняної війни в редакції обласної газети «Більшовик» працював письменник Михайло Хазан. У роки війни він був у партизанському загоні, загинув у 1942 році.

1935

м. Мена. Парк імені Кірова. За ініціативою райкому комсо­молу силами молоді в центрі міста 1935 року посаджено парк, якому присвоєно ім’я С. М. Кірова.

1937

с. Вертіївка. Ніжинський район. Комсомольська організація міс­цевої середньої школи, готуючись гідно зустріти 20-ті роковини Ве­ликої Жовтневої соціалістичної революції, почала вивчати історію села. Комсомольці зібрали матеріали про минуле й сучасне Вертіївки і виставили їх на огляд у колбуді. Цікаве починання знайшло ба­гатьох послідовників серед сільської молоді області.

1937

м.  Семенівка.  Районне об’єднання  «Сільгосптехніка». Молодіж ну   жіночу  тракторну  бригаду  Семенівської  МТС   1937  року   було відзначено   як   одну   з   кращих   у   Всесоюзному   змаганні   жіночих тракторних бригад. Виробничий план бригада виконала на 120 про­центів і заощадила близько 8 тонн пального. Читать далее »