1918

м. Чернівці. Будинок народної творчості. У колишньому укра­їнському народному домі за активною участю трудящої молоді 3 листопада І918 року відбулися Народні збори (Буковинське народ­не віче), які ухвалили возз’єднати Північну Буковину з Радянською Україною.

1919

с. Зарожани. Хотинський район. 25-річний Федір Іванович Дубковецький (родом із Зарожан) під час Хотинського повстання в 1919 році командував загоном повстанців. Згодом став одним із за­чинателів колгоспного руху на Україні, двічі Героєм Соціалістичної Праці.

1919

м. Хотин. Будинок райкому Компартії України. У цьому будин­ку в січні — лютому 1919 року містився штаб Хотинського повстан­ня, яке очолювала більшовицька організація, одним із керівників якої був І. Волошенко-Мардар’єв. Читать далее »

1924

м. Чернівці. Гора Цецино. 1 травня 1924 року на мальовни­чих схилах гори відбулася перша маївка молоді міста. Гора служи­ла місцем проведення нелегальних зборів та засідань підпільного комсомольського комітету, куди молодь з’являлася під виглядом ту­ристів та учасників молодіжних гулянь.

1927

м. Хотин. Вулиця Шевченка, 2. За дорученням підпільного міськ­кому комсомолу в приміщенні ліцею, що тут містився, 1927 року було створено підпільну комсомольську організацію «Червоний шко­ляр». Читать далее »

1929

м. Чернівці. Театральна площа. 1 серпня 1929 року комсомольці і трудяща молодь міста влаштували на площі демонстрацію, спря­мовану проти буржуазного уряду Румунії, проти підготовки до но­вої війни. Демонстранти несли гасла: «Геть війну проти Радян­ського Союзу!», «Геть терор!» Поліції та жандармам не вдалося розігнати демонстрацію.

1930

м. Чернівці.  Вулиця Радянська, 1. У січні  1930 року в будинку Палати юристів відбувся судовий процес над комуністами і комсомольцями. Під час судового засідання на вулиці перед будинком від­булася масова демонстрація трудящих, які вимагали звільнити ареш­тованих. Попереду демонстрантів з червоним прапором ішов черні­вецький друкар комсомолець Євген Стефюк.

Демонстрація закінчилася сутичкою з поліцією.

1931

м. Чернівці. Вулиця Довбуша, 12. Тут жила талановита україн­ська народна поетеса комуністка Параска Юхимівна Амбросій. Читать далее »

1931

м. Чернівці. Державний університет. В період загарбання Пів­нічної Буковини боярською Румунією прогресивна молодь університе­ту боролася проти соціального і національного гноблення, за навчан­ня  рідною  мовою,  за  возз’єднання  краю з  Радянською  Україною. Читать далее »

1932

м.  Чернівці. Радянська площа. 21 березня  1932 року тут від­бувся багатолюдний мітинг за участю молодих робітників, студентів і молоді навколишніх сіл. Читать далее »

1932

с. Чуньків. Заставнівський район. Під керівництвом комуні­стів, за активною участю комсомольців 1932 року в селі працювала підпільна революційна організація. Її учасники вивчали марксист­ську літературу, і зокрема твори В. І. Леніна. Тепер бібліотечка творів В. І. Леніна, якими користувалися підпільники, експонується у Чернівецькому державному краєзнавчому музеї.

1934

с. Бузовиця. Кельменецький район. На початку 1934 року кому­ністи та підпільники створили в селі нелегальну комсомольську ор­ганізацію. Підпільники щороку відзначали революційні свята. Читать далее »