1919

м. Хмельницький (колишній Проскурів). Будинок комуни іме­ні Леніна було відкрито 27 квітня 1919 року. Тут щовечора збира­лася молодь, шоб послухати лекції, почитати газети. Близько 1200 молодих проскурівчан опановували тут військову справу. Ба­гато з них увійшло до складу сформованого Проскурівського ко­муністичного полку, який брав участь у боротьбі за встановлення Радянської влади на Проскурівщині і, зокрема, захищав місто від петлюрівських банд.

1920

м. Кам’янець-Подільський. Завод твердосплавних інструментів імені Г. І. Петровського. 1920 року на колишньому заводі «Мотор» створено одну з перших в області комсомольську організацію.

1920

м. Хмельницький. Обком ЛКСМУ. На території області в 1920 ро­ці виникають перші комсомольські організації. З допомогою кому­ністів  було  утворено  загальноміський осередок  комсомолу.

У грудні 1921 року в Хмельницькому відбулася перша повітова комсомольська конференція, яка обрала повітовий комітет ЛКСМУ. На конференції виступав видатний діяч Комуністичної партії і Ра­дянської держави Д. З. Мануїльський.

1922

м. Шепетівка. Вулиця  Островського, 70. У  цьому будинку в 1922—1925  роках  жив   письменник-комуніст  М.  Островський.

1923

с. Летава Чемеровецький район. У 1923 році в селі було ство­рено одну з перших на Україні артіль «Відродження». Тепер це знаменитий колгосп, який носить ім’я Леніна. Серед його заснов­ників був двічі  Герой Соціалістичної  Праці  Д.  В. Бойко. Читать далее »

1924

м. Ізяслав. Райком ЛКСМУ. 1924 року секретарем Ізяславсько-го райкому комсомолу працював Микола Островський. В Ізяславі його прийняли до лав Комуністичної партії. На будинку, де в 1924 році містився райком ЛКСМУ, встановлено меморіальну дош­ку. У місті споруджено пам’ятник письменнику-більшовику. Його ім’я носить середня школа № 2.

1924

с. Стара Ушиця. Кам’янець-Подільський район. У 1924 році тут створено комсомольський осередок. Комсомольці були активними помічниками комуністів у соціалістичному перетворенні села, прова­дили велику шефську роботу. Під керівництвом прикордонників молодь вивчала військову справу, допомагала охороняти радянські рубежі.

1929

с. Борсуки. Новоушицький район. За ініціативою комсомольців 1929 року в селі створено два товариства по спільному обробітку землі  (ТСОЗ). Вісім комсомольців стали членами товариств.

1929

с. Оринин. Кам’янець-Подільський район. У 1929 рощ комсомоль­ці колишнього Орининського району взяли активну участь у ство­ренні тракторної колони імені ЛКСМУ, збирали кошти для цього, здійснювали заходи Комуністичної партії по соціалістичній перебу­дові сільського господарства.

1935

с. Лісоводи. Городоцький район. У 1935 році комсомольсько-молодіжна ланка М. Т. Новосад з колгоспу «17-річчя Жовтня» ви­ростила на закріпленій за нею площі по 506 центнерів цукрових бу­ряків з гектара. Ланкова була учасницею ВСГВ і занесена до По­чесної книги виставки. Читать далее »

1936

с. Михнів. Ізяславський район. 1936 року у соціалістичному зма­ганні заслужену славу здобули чомсомолки-п’ятисотенниці з кол­госпу імені ХТЗ ланкові М. Я. Іванюк, І. Д. Господарчук, П. Я. Власюк. Значною подією в житті села було нагородження орденом Леніна М. К. Сокола — комсомольця, одного з перших сільських трактористів, учасника Всесоюзної наради ударників праці 1935 року.

1936

с. Порохня. Волочиський район. У 1936 році на ланах місцевого колгоспу ланка комсомолки Ольги Балюк зібрала 1004 центнери цу­крових буряків з гектара. Уславлена трудівниця — одна з перших тисячниць на Україні.