1946

с. Городок. Ровенський район. Підтримавши патріотичний по­чин трудящих Житомирської області, комсомольці села виступили зачинателями руху по відбудові шкіл Ровенщини методом народної будови. Слідом за ними в рух включилися трудящі всіх населених пунктів області. Їхніми силами в 1946 році було відбудовано 483 і закінчено будівництво 33 шкільних приміщень.

1947

с. Великі Межирічі. Корецький район. У 1947—1949 роках за успіхи, досягнуті у вирощуванні цукрових буряків, ланкові комсо­молки О. П. Невірковець та О. Г. Шикула були нагороджені орде­нами  Трудового  Червоного  Прапора.   Читать далее »

1947

с. Кричильськ. Сарненський район. Уроці в селі за актив­ною участю комсомольців було створено колгосп. Руками комсо­мольців і молоді споруджено клуб на 400 місць, побудовано елек­тростанцію, посаджено колгоспний сад.

1947

смт. Рокитне. Кладовище воїнів Радянської Армії. 1947   року тут поховано Миколу Мартиновича Яценка — колишнього комсо-мольця-партизана. Після війни Яценко працював інструктором рай­кому ЛКСМУ. Загинув у бою з українськими буржуазними націо­налістами в рідному селі Купель.

1948

с. Корнин. Ровенський район. З ініціативи комуністів і комсо­мольців у селі в 1948 році організовано колгосп «Перемога».

1948

с. Устенське Друге. Здолбунівський район. Учень 10-го класу місцевої школи поет-комсомолець Микола Максись загинув від рук оунівців у 1948 році. Читать далее »

1951

м. Ровно. Середня школа № 3. У 1951 році цю школу закінчив Олег Григорович Макаров — вихованець Ленінського комсомолу, Герой  Радянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР.

1957

с. Плоска. Дубнівський район. У 1957 році комсомольсько-моло­діжна ланка Ганни Ліщук (колгосп імені С. М. Кірова) дала артілі понад 125 тисяч карбованців прибутку, виростивши на закріпле­ній за нею площі по 667 центнерів цукрових буряків і 230 центне­рів картоплі на кожному гектарі. Читать далее »

1958

м. Дубно. Цукровий завод. Будівництво заводу було оголошено ударною комсомольською будовою. В 1958 році на його споруджен­ні працювало близько 500 комсомольців і молоді.

1964

м. Ровно. Ровенський хімкомбінат імені 50-річчя СРСР. Восени 1964 року тут почалося будівництво первістка хімічної промислово­сті Полісся — Ровеяського заводу азотних добрив, Всесоюзної удар­ної комсомольської будови. Читать далее »

1967

с. Вілія. Острозький район. У будинку, де жив у дитинстві М. Островський, відкрито бібліотеку-музей, яка носить ім’я письмен­ника. Читать далее »

1967

м. Дубно. Районне об’єднання «Сільгосптехніка». Комсомоль­сько-молодіжний колектив Василя Локші механізованого загону Дубнівського районного об’єднання «Сільгосптехніка» в 1967 році двічі, у другому і третьому кварталах, Читать далее »

1970

с. Новосілки. Млинівський район. У 1970 році в селі встанов­лено пам’ятник комсомолці М. С. Панасюк, закатованій бандитами-оунівцями. Вона працювала тут заступником голови сільської Ради. Читать далее »

1971

с. Нобель. Зарічненський район. 25 липня 1971 року, рятуючи від пожежі пшеницю на колгоспному полі, загинув 23-річний трак­торист Петро Ходневич. Він був одним з кращих механізаторів ар­тілі. Його портрет прикрашав Дошку пошани колгоспу імені Пархоменка. Читать далее »

1972

с. Семидуби. Дубнівський район. В 1972 році учнівська вироб­нича бригада середньої школи на 50 гектарах зібрала високий уро­жай: по 510 центнерів цукрових буряків, по 150 центнерів картоплі, по 45,7 центнера озимої пшениці і по 42 центнери ячменю. Читать далее »

1973

с. Дружба. Червоноармійський район. У 1973 році за ударну працю ланкова комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу «Кому­нар» Галина Правник удостоєна ордена Леніна.

1973

м. Здолбунів. Локомотивне депо залізничної станції. Однією з кращих у депо є комсомольсько-молодіжна колона машиністів елек­тровозів, яка носить ім’я письменника-комуніста Миколи Островського. Читать далее »

1973

с. Козин. Червоноармійський район. В 1973 році комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної ферми колгоспу «Ленінський шлях» (групкомсорг Надія Гордійчук) став переможцем соціалі­стичного змагання молодих доярок республіки. Тут одержано в се­редньому по 4000 кілограмів молока від кожної корови. Н. Гор­дійчук в 1973 році одержала в середньому від кожної корови по 4426 кілограмів молока.

1973

м. Ровно. Льонокомбінат імені Комсомолу України. Одним з кращих на підприємстві є комсомольсько-молодіжний колектив ткаль, який очолюють помічник майстра Василь Лямчик і групкомсорг Марія Мотичук. Читать далее »

1975

смт. Кузнецовськ. Володимирецький район. Будівництво атомної електростанції. До дня відкриття XXV з’їзду КПРС вкладені перші кубометри бетону в фундамент головного корпусу. Читать далее »

1975

м.  Сарни.  Механізована колона № 66 тресту «Поліссяводбуд». Одним з кращих виробничників підприємства є вихованець Ленін­ського комсомолу комуніст Антон Зіглевськии, бригадир комсомоль­сько-молодіжного колективу екскаваторників, його бригада за роки дев’ятої п’ятирічки виконала два виробничих плани. Читать далее »

1976

м. Ровно. Меліоративна станція. За підсумками 1976 року ме­ліоратори Ровенщини, серед яких переважають комсомольці і мо­лодь, вийшлч переможцями у республіканському соціалістичному змаганні. Їм вручено перехідний Червоний прапор ЦК Компартії України і Ради Міністрів.

1978

м. Ровно. Комбінат «Ровнопромбуд». Бригадир монтажників комбінату, лауреат премії Ленінського комсомолу, член обкому ЛКСМ України Михайло Верба був делегатом XVIII з’їзду ВЛКСМ. Він очолює один з кращих комсомольсько-молодіжних колективів області, який не раз виходив переможцем республіканського і Все­союзного змагання. Бригада М. Верби зайняла друге місце серед комсомольсько-молодіжних колективів ударних комсо­мольських будов республіки.