1946

м. Ананьїв. Райком ЛКСМУ. В 1946 році за самовіддану роботу по відродженню колгоспів, зруйнованих у роки Великої Вітчизняної війни, ЦК ВЛКСМ нагородив Ананьївську районну комсомольську організацію Червоним прапором.

1946

м. Котовськ. Залізничне депо. У грудні 1946 року комсомоль­ському паровозу депо, який обслуговувала молодіжна бригада ма­шиніста Скока, присвоєно звання «Кращого паровоза шляхів сполу­чення Радянського Союзу».

1948

с. Плахтіївка. Саратський район. У 1948 році за ініціативою комсомольської організації колгоспу імені В. І. Леніна в селі спору­джено ставок, на площі 20 гектарів посаджено фруктовий сад, за­кладено фруктовий розсадник. Секретар комсомольської організації Т. Небога була обрана делегатом XI з’їзду ВЛКСМ від Ізмаїльської обласної комсомольської організації.

1949

м. Одеса. Міськком ЛКСМУ. 5 січня 1949 року відбувся уро­чистий пленум Одеського міськкому ЛКСМУ, присвячений врученню Одеській комсомольській організації ордена Червоного Прапора, яким вона нагороджена 28 жовтня 1948 року за героїзм, проявлений у роки Великої Вітчизняної війни, і за активну участь у соціалістич­ному будівництві.

1950

м. Балта. Школа № 9. У 1950 році закінчив 7 класів Балтської школи № 9 майбутній космонавт Г. С Шонін.

1954

с. Криничне. Белградський район. Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада № 10 Криничненської МТС, яку очолював Микола Атмажов, виконала в 1954 році тракторні роботи на площі 10 728 гектарів замість 6900 за планом. У Всесоюзному змаганні бригада завоювала перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ і Мі­ністерства сільського господарства СРСР.

1958

с. Кирнички. Ізмаїльський район. На честь 40-річчя ВЛКСМ комсомольці і молодь села в позаробочий час власними силами спо­рудили колгоспний Будинок культури. Почин комсомольців села під­хопила молодь усіх колгоспів району. Кожний юнак і дівчина зобов’язалися відпрацювати на громадських будовах по 120— 150 годин.

1960

м. Одеса.  Піонерський   табір ЦК   ЛКСМУ. «Молода   гвардія». Далеко з моря видно пам’ятник морякам-чорноморцям, що стоїть на території табору, його побудовано на кошти, зібрані піонерами, і відкрито 19 липня 1960 року.

1961

м. Ізмаїл. Целюлозний комбінат. У 1961 році тут розпочалося будівництво целюлозного комбінату, його спорудження було оголо­шено ударною комсомольською будовою. На будівництві працювали юнаки і дівчата з різних областей України, Росії, Білорусії, Мол­давії.

1963

м. Одеса. Суперфосфатний завод. 21 листопада 1963 року Все­союзна ударна комсомольська будова — контактно-баштова установ­ка заводу — на тиждень раніше встановленого строку видала свою першу продукцію. Читать далее »

1971

м. Одеса. Проспект Георгія Добровольського. Проспект названо ім’ям вихованця комсомолу, уродженця міста, мужнього підкорю­вача космосу командира пілотованої орбітальної наукової станції «Салют», льотчика-космонавта Героя Радянського Союзу Г. Т. Доб­ровольського, який загинув у 1971 році. Читать далее »

1972

с. Василівка. Біляївський район. Молода доярка Ірина Коломієць з радгоспу імені Кірова зайняла перше місце в області по надоях молока. В 1972 році вона одержала по 5155 літрів молока від кожної закріпленої за нею корови.

1973

с. Зоря. Саратський район. У 1973 році ланковий комсомоль­сько-молодіжної механізованої ланки Петро Куртов з колгоспу «Дружба» одержав приз імені двічі Героя Соціалістичної Праці Є. В. Блажевського «Золотий качан», його ланка виростила по 72,6 центнера зерна кукурудзи на площі 125 гектарів.

1973

с. Колісне. Саратський район. У 1973 році комсомольській орга­нізації колгоспу імені XXII з’їзду КПРС за високі показники в со­ціалістичному змаганні вручено перехідний Червоний прапор ЦК ЛКСМУ. Орденами нагороджено групу молодих колгоспників.

1973

смт.   Татарбунари.   Колгосп   імені   Татарбунарського   повстання. В 1973 році ланковий комсомольсько-молодіжної ланки Михайло Миндру одержав приз імені двічі Героя Соціалістичної Праці Є. В. Блажевського «Золотий качан» і звання кращого капітана комсомольсько-молодіжного комбайнового екіпажу. Ланка М. Минд­ру зібрала найвиший в області урожай — по 122 центнери куку­рудзи з кожного гектара.

1974

м. Одеса. Інженерно-будівельний інститут. Одеський інженерпо-будівельний інститут визнано в 1974 році переможцем республікан­ського змагання із суспільно корисної праці і нагороджено пере­хідним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ, Укрпрофради і Міністер­ства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

1975

м. Одеса. Трамвайне депо. У червні 1975 року в Одесі було проведено перший республіканський конкурс на кращого водія елек­тротранспорту, організований ЦК ЛКСМУ, Міністерством комуналь­ного господарства УРСР та Республіканським комітетом профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підпри­ємств. Читать далее »

1976

смт. Комінтернівське. Птахофабрика. Молодий механізатор пта­хофабрики Михайло Рак був делегатом XXV з’їзду КПРС. За ви­сокі показники у праці його нагороджено орденом Трудового Чер­воного Прапора, вручено приз ЦК ВЛКСМ «Золотий колос».

1976

с. Григорівка. Комінтернівський район. Одеський припортовий завод. Спорудження Одеського припортового заводу в Григорівні в 1976 році було оголошено республіканською ударною комсомоль­ською будовою. Тут працювало близько 1,5 тисячі молодих робіт­ників. Читать далее »

1978

м. Ізмаїл. Дунайське пароплавство. В 1978 році премію Ленін­ського комсомолу присуджено Сергію Скачкову, помічникові капі­тана пароплава «Петя Коваленко».