1917

м. Одеса. Вулиця Комсомольська, 14. Наприкінці 1917 року в будинку колишнього ремісничого училища містився міський комітет та клуб Соціалістичної спілки робітничої молоді.

1917

м. Одеса. Вулиця Московська, 7. Наприкінці 1917 —на початку 1918 року в приміщенні колишнього народного училища містився Пересипський комітет Соціалістичної спілки робітничої молоді.

1917

м. Одеса. Вулиця Будьонного, 63. У підвальному приміщенні будинку по колишній Болгарській вулиці у вересні 1917 — червні 1918 року працював Молдаванський комітет ССРМ.

На початку 1918 року в будинку перебував бойовий штаб ком­сомольців міста, а в 1918—1920 роках, під час іноземної інтервенції і денікінської окупації,— бойовий штаб обласного підпільного комі­тету більшовиків.

1917

м. Одеса. Вулиця Єлизаветинська, 12. Тут у 1917—1918 роках містився штаб бойової дружини ССРМ міста. На початку березня штаб звернувся до молодих пролетарів із закликом стати на захист революції, замінити тих, хто загинув у грудневих та січневих боях за владу Рад.

1917

м. Одеса. Площа імені Жовтневої революції. У братській могилі героїв, що загинули в боротьбі за владу Рад в 1917—1918 роках, поховані й організатори революційної молоді міста О. Златопольський та П. Сорокіп.

1918

м.  Одеса.   Вулиця  Жуковського, 40. 1918 року під час австро-німецької   окупації   тут   містився   підпільний   комітет   ССРМ   міста.

1918

м. Одеса. Вулиця Шкільна, 38. У вересні 1918 року в цьому при­міщенні відбулася підпільна конференція Комуністичної спілки ро­бітничої молоді (КСРМ). До складу комітету були обрані Калми­цький, Ларський, Максимов, Островський, Полонський, Тарханов Югов.

1919

м.   Одеса.   Вулиця   Радянської   Армії, 2. Тут  містився   міський комітет комсомолу. 6—8 червня 1919 року Перший губернський з’їзд комсомолу, робота якого проходила в цьому приміщенні, прийняв статут орга­нізації та обрав губернський комітет.

1919

м. Одеса. Вулиця Богдана Хмельницького, 9. 1919 року тут від­булися комсомольські збори, які обговорили завдання підпільної боротьби проти денікінців.

1919

м. Одеса. Вулиця Богдана Хмельницького, 31. Під час окупації Одеси денікінцями у вересні 1919 року тут відбулася нелегальна конференція КСРМ, на якій було обрано підпільний комітет.

1919

м. Одеса. Вулиця Василя Острового. В 1919 році під час оку­пації міста денікінцями Вася Островий був зв’язковим Одеського підпільного революційного комітету. Він збирав і передавав підпільникам відомості про ворога, розповсюджував листівки. Читать далее »

1919

м. Одеса Вулиця Тираспольська, 6. В 1919 році у приміщенні колишнього театру «Мулен-Руж» відкрито комсомольський театр. Молодь ставила п’єси Горького та інших прогресивних драматургів, тут же влаштовувались концерти.

1919

м. Одеса. Провулок Я. Латмана. Колишній Газовий провулок носить ім’я Яші Латмана, юного зв’язкового Одеського підпільного комітету, страченого денікіпцями в 1919 році.

1920

м. Одеса. Вулиця Островидова, 64. 16—17 січня 1920 року в цьому будинку відбувся військовий суд над групою молодих під­пільників, арештованих денікінською контррозвідкою.

Дев’ять чоловік по так званому «процесу 17-ти» були засуджені до страти, решта—до каторги. 19 січня 1920 року вони були страчені.

1920

м. Одеса. Вулиця Радянської Армії, 44. У підвалах будинку денікінці закатували 9 учасників «процесу 17-ти» (З. Дуніковський, П. Барг, І. Краснощокіна, Д. Любарська, Б. Михайлович, В. Пет­ренко, М. Пальцман, Я. Безбожний, Л. Співак).

1921

с.   Липецьке.   Котовський   район.   Молодь   села   брала   активну участь у боротьбі з куркульськими бандами, які саботували здачу хліба державі, організовували збройні виступи, вбивали сільських активістів. Читать далее »

1921

м. Одеса. Завод імені Січневого повстання. Комсомольці і мо­лодь заводу самовіддано працювали на відбудові й розширенні під­приємства (1921—1925 роки). Завод щороку збільшував виробни­цтво потужних мотовозів. Читать далее »

1923

м. Одеса. Одеський ордена Леніна морський порт. За актив­ною участю комсомольців і молоді міста 1923 року порт було від­будовано.

У 1935 році молодий вантажник порту О. Петраш, застосовуючи передові методи праці, в декілька разів прискорив вантажні роботи, його приклад наслідували А. Хенкін, О. Маркар’ян та інші молоді передовики праці. Читать далее »

1924

с. Розквіт. Берегівський район. З ініціативи Марка Посмітного ти місцевих комсомольців у селі було організовано товариство по спільному обробітку землі, яке об’єднало 13 бідняцьких господарств. Читать далее »

1927

с. Ухожани (кол. Новопіль). Балтський район. У 1927 році село Новопіль, в пам’ять про секретаря першого комсомольського осередку С. Ухожанського, що загинув у боротьбі з бандитами, перейменовано в Ухожани.

С. Ухожанський був делегатом ІІІ з’їзду КСМУ, членом ЦК КСМ України. На його честь в селі встановлено пам’ятник.

1928

с. Гуляївка. Березівський район. Комсомольський осередок ви­ступив ініціатором колективізації сільського господарства в селі. Було створено два машипно-тракторні товариства. Комсомольці пер­шими оволоділи професією трактористів і помічників механіків. Читать далее »

1928

с. Ясенове Друге. Любашівський район. 1928 року від рук кур­кулів загинув комсомолець, активний сількор А. Говорун. На сторін­ках обласної газети «Червоний степ» він викривав махінації курку­лів, які порушували радянські закони про наймання робочої сили, про умови оренди землі тощо.

1929

смт. Миколаївка. Радгосп «Іллічівка». Тут у вересні 1929 року куркулі по-звірячому вбили робітника радгоспу «Іллічівка», актив­ного сількора-комсомольця Т. Лісового.

1935

с. Маяки. Біляївський район. 1935 року правління колгоспу Червоний маяк» (зараз радгосп) створило курси трактористів, на яких навчалося 76 чоловік, переважно молодь. Читать далее »