1917

м. Севастополь. Вулиця Велика Морська, 46. На цьому місці стояв будинок гімназії, де 11 червня 1917 року відбулися органі­заційні збори Соціалістичної спілки робітничої молоді. Організацію, яка незабаром зросла майже до 300 чоловік, очолював молодий більшовик   О.   Алексакіс.

1918

м. Сімферополь. Вулиця Чехова, 98. У цьому будинку (1917—1920 роки) містилася бібліотека, яка була явкою партизанських
зв’язкових із сімферопольським підпіллям, в ній переховували неле­гальну літературу.

1918

м. Севастополь. Вулиця Леніна, 17. Під час австро-німецької окупації міста (1918 рік) тут нелегально відбулися збори молоді міста, яка працювала в підпіллі під керівництвом більшовиків. Патріоти   розповсюджували   листівки,   вели   більшовицьку   агітацію.

1918

м. Сімферополь. Сквер Героїв революції. На братській моги­лі шістдесяти шести комуністів та комсомольців, які загинули в ро­ки громадянської війни, височить пам’ятник, установлений комсо­мольцями міста в 1957 році.

1919

м.   Керч.   Аджимушкайські   каменоломні.   Пам’ятник-музей.   За ініціативою більшовицького підпілля 1919 року в місті було ство­рено партизанський загін, ядро якого становили комуністи та ком­сомольці. Читать далее »

1919

м. Сімферополь. Вулиця Пархоменка, 41. У грудні 1919 року тут нелегально відбулася перша загальноміська конференція ком­сомолу. Тринадцять делегатів представляли 6 підпільних комсо­мольських осередків.

1919

м. Феодосія. Вулиця Дусі Пономарьової. Вулиця названа в честь комсомолки Дусі Пономарьової. Одна з перших комсомолок міста, вона брала активну участь у роботі більшовицького під­пілля в роки громадянської війни. У травні 1919 року добровільно пішла на фронт. В одному з боїв, який вів загін комсомольців-добровольців, Дуся замінила вбитого командира і повела червоноармійців в атаку.

1919

м. Ялта. Вулиця Кірова. 1919 року в будинку одного з са­наторіїв  була конспіративна квартира  комуністів та  комсомольців.

Під час білогвардійської окупації в місті залишилося близько 30  комсомольців, які за завданням Ялтинського комітету більшо­виків друкували і розповсюджували серед населення і військ оку­пантів більиовицькі листівки. Читать далее »

1920

м. Сімферополь.  Вулиця К Лібкнехта, 17. У цьому будинку на квартирі комсомольця М. Лозинського в лютому — квітні 1920 року. Під час окупації Криму врангелівцями, був склад боєприпасів. 6 червня 1920 року білогвардійці стратили комсомольця-підпільника.

1920

м. Сімферополь. Вулиця К. Маркса, 8.  1920 року, під час оку­пації Криму білогвардійцями, тут містилася приватна друкарня. За дорученням більшовицького комітету комсомольці захопили її, видрукували тисячу більшовицьких листівок і розповсюдили їх по місту.

1920

м. Сімферополь. Вулиця Пушкінська, 2. У травні 1920 року в приміщенні колишнього готелю «Петроградський» відбувся суд над групою комуністів і комсомольців. Погрози, катування не зло­мили волі патріотів. 14 травня всіх чотирнадцятьох підпільників було засуджено до страти.

1920

м. Ялта. Пам’ятник комсомольиям-підпільникам. На березі моря, на місці розправи білогвардійців з групою ялтинських комсо-мольців-підпільників  (1920 рік), споруджено пам’ятник-обеліск.

1921

м. Севастополь. Залізничне депо. 1921 року комсомольсько-молодіжні загони, створені за ініціативою міськкому партії з юнаків і дівчат міста, відремонтували паровоз і кілька вагонів, щоб виво­зити дрова (з району Мікензієвих гір), які заготували комсомольці та молодь Севастополя під час недільників. Місто одержало па­ливо, заводи відновили роботу.

1921

м. Сімферополь. Залізнична станція. За самовіддану працю молоді по достроковому ремонту паровоза і вагонів у 1921 році комсомольська організація станції одержала від Кримського рев­кому червоний прапор. Читать далее »

1925

смт. Азовське. Джанкойський район. Відділення «Сільгосптех­ніка». В 1925 році тут було створено сільський комсомольський осередок. Комсомольці брали активну участь у громадському жит­ті, пропагували колективні форми господарювання, Читать далее »

1925

смт. Гурзуф. Ялтинська міськрада. Всесоюзний піонерський та­бір Артек імені В. І. Леніна. В червні 1925 року було відкрито всесоюзний піонерський табір Артек. Тепер тут одночасно відпочи­вають понад три тисячі дітей. Читать далее »

1929

смт.   Зуя.   Білогірський   район.   Колгосп    «Росія». В    ніч    на 9 серпня 1929 року куркулі по-звірячому вбили ватажка зуйської молоді комсомольця Петра Вербовського, який агітував селян об’­єднатися у колгосп. Проте це не зупинило трудящих. Створений колгосп назвали «Червона нива». У 1959 році він разом з іншими увійшов у колгосп «Росія».

1929

м. Керч. Металургійний завод імені П. Л. Войкова. На спору­дженні заводу — первістка першої п’ятирічки — по-ударному працю­вало понад чотири тисячі комсомольців, посланців майже всіх ком­сомольських організацій Криму та інших областей країни. Читать далее »

1932

смт. Кача. Севастопольська міськрада. Приміщення колишньої Качинської льотної школи. В 1932 році цю школу закінчила льот­чиця Герой Радянського Союзу П. Д. Осипенко. Серед її випускни­ків тричі Герой Радянського Союзу О. І. Покришкін, двічі Герої Радянського Союзу С. П. Супрун, Б. Ф. Сафонов, Герой Радян­ського Союзу Г. П. Байдуков та багато інших льотчиків, які про­славили радянську авіацію.

1936

смт. Совєтський. Відділення «Сільгосптехніка». В 1936 році комсомолець-тракторист місцевої МТС Д. О. Топузов був удостоє­ний ордена Леніна. Він виступив ініціатором соціалістичного зма­гання серед колгоспників. Виконуючи норму більше як на 220 про­центів, Д. Топузов економив багато пального.