1919

м. Кіровоград. Міськком ЛКСМУ. У 1919 році з ініціативи біль­шовиків у місті виникла комсомольська організація. Комсомольці активно відбудовували народне господарство, брали участь у соціа­лістичному будівництві. Читать далее »

1920

м. Гайворон. Залізничний вузол. В грудні 1920 року комсомоль­ці залізничного вузла в позаробочий час відремонтували паровоз і два вагони для агітпоїзда. Вони влаштовували платні спектаклі, кошти за які віддавали у фонд допомоги голодуючим Поволжя, брали участь у недільниках по заготівлі палива для залізниці. Читать далее »

1920

с. Данилова Балка. Ульяновський район. У 1920 році в селі виникла комсомольська організація, яку очолив П. І. Рибицький.
Він загинув від рук бандитів навесні 1922 року. Ім’ям комсомоль­ського ватажка названо одну з вулиць села.

1920

м. Новоукраїнка. Вулиця І. Демченка. Вулиця носить ім’я пер­шого секретаря Новоукраїнської міської комсомольської організації Івана Даниловича Демченка. Організація створена в квітні 1920 року. 28 грудня цього ж року на місто раптово напала банда Махна. В бою з бандитами І. Демченко загинув, його ім’ям названо ву­лицю, районну дитячу бібліотеку. Він навічно занесений у списки районної комсомольської організації.

1921

м. Знам’янка. Залізничний вузол. Після закінчення громадянської війни комсомольці і молодь вузла в 1921 — 1922 роках працювали на відбудові станції, депо, розчищали колії, налагоджували діль­ничний зв’язок, брали участь у заготівлі дров.

Під час проведення Всесоюзного недільника на честь 10-річчя Великого Жовтня в 1927 році комсомольсько-молодіжні бриіади де­по у неробочий час відремонтували два паровози і шість вагонів. Ударні бригади ремонтників на семи кілометрах дільниці замі­нили шпали, відремонтували контрольні пости, а зібрані під час недільника 24 тонни брухту за рішенням комітету ЛКСМУ вузла було відправлено на металургійні заводи Донбасу.

На честь 20-річчя ВЛКСМ в 1938 році стахановець-свердлильник паровозного депо комсомолець Іван Клименко встановив чотири ре­корди, виконавши норму першого разу на 920 процентів, другого — на 1269 процентів, третього — на 2033 проценти та четвертого — на 2880 процентів.

В подарунок XVIII з’їзду ВКП(б) бригада комсомольського паровоза (машиністи — Єгоров, Михайлюк, помічники машиністів — Бондаренко, Федоров, кочегари — Липитенко, Жиков, вагонний майстер -Гончаров) провела поїзд без набирання води на відстань 648 кілометрів, заощадивши 7741 кілограм пального. Всі члени брига­ди нагороджені значками «Почесному залізничнику».

У 1975 році комсомольсько-молодіжна бригада Віктора Ковален­ка, виступивши ініціатором вахти на честь XXV з’їзду КПРС, впро­
вадила швидкісний метод огляду составів і добилась високих по­казників у роботі. Лише протягом першого півріччя 1975 року брига­да   підправила   із  станції   швидкісним   методом   1788  составів.

Бригада нагороджена почесним вимпелом ЦК ВЛКСМ.

1921

с. Сметанівка. Онуфріївський район. 1921 року в колишньому поміщицькому маєтку за активною допомогою молоді було організовано дитячий будинок на 100 сиріт, батьки яких загинули під час війни. Пізніше будинок був перетворений на юнацьку комуну «КІМ».

1922

с. Велика Виска. Маловисківський район. Організаційно комсо­мольський осередок села оформився в жовтні 1922 року. У 1923 році за активною участю комсомольців у селі відкрито нову школу, ди­тячі ясла і дитячий будинок. Читать далее »

1922

с. Захарівна. Новоукраїнський район. На початку 1922 року від рук куркулів загинув секретар першого комсомольського осередку села І. Стеценко. У 1927 році його ім’я присвоєно місцевій серед­ній школі.

1922

смт. Новгородка. Райком ЛКСМУ. У 1922 році за активну участь у боротьбі з бандитизмом комсомольський осередок Новгородки нагороджено  Червоним  прапором   повітового  комітету  партії.

1923

с. Олексіївна. Бсбринецький район. 3 жовтня 1923 року по квітень 1924 року з ініціативи сільської молоді було зібрано і від­правлено десятки пудів хліба у фонди допомоги Червоній Армії, Червоному Флоту, а також Червоному Хресту, студентству, безпри­тульним дітям, матерям пролетарів зарубіжних країн. 14 тисяч кар­бованців передано дитячим будинкам.

1924

с. Пантазіївка. Знам’янський район. У 1924 році комсомольсько­му осередку села, який складався з 28 юнаків і дівчат, було виді­лено 3 десятини землі і 24 пуди насіння різних культур. Читать далее »

1925

м. Помічна. Добровеличківський район. Депо залізничної станції Помічна. Разом з комуністами комсомольці вели боротьбу з роз­рухою на залізниці. Вони ремонтували залізничну колію та при­станційні приміщення. Читать далее »

1927

с. Рівне. Новоукраїнський район. У 1927 році в селі було ство­рено машинно-тракторне товариство «Перше Рівнянське». Його орга­нізаторами були брати комсомольці Петро, Андрій та Олександр Бродови. Вони згуртували навколо себе 19 незаможників. Обробляю­чи 99 гектарів землі, цей колектив за короткий час придбав тракто­ра, молотарку, плуги, збирав високі на той час врожаї, показуючи селянам переваги колективного господарювання.

1928

с. Великі Трояни. Ульяновський район. Комсомольський осередок було створено 1928 року Комсомольці брали активну участь у лік­відації неписьменності серед населення, організації гуртків худож­ньої самодіяльності. Читать далее »

1928

с. Косівка. Олександрійський район. У 1928 році комуністи і комсомольці села утворили ТСОЗ, яке об’єднало переважну біль­шість бідняків і батраків, а згодом це колективне об’єднання пере­творилося в плодоовочевий колгосп.

1928

с. Надлак. Новоархангельський район. У 1928 році комсомольці Надлака виступили ініціаторами збирання коштів на придбання тракторів для ТСОЗів. Почин підхопили жителі навколишніх сіл. Читать далее »

1928

м. Новомиргород. Електростанція. У 1928 році стала до ладу Новомиргородська електростанція. На її будівництві комсомольці організували молодіжні бригади, розгорнули соціалістичне змагання за краще виконання будівельних робіт.

1929

м. Кіровоград. Завод сільськогосподарських машин «Червона зірка». З ініціативи комсомолу в 1929 році тут проведено конкурс на кращого молодого виробничника, в результаті якого 127 ком­сомольців були премійовані за високі трудові досягнення. На стен­дах у цехах комсомольці регулярно повідомляли про найважливіші раціоналізаторські пропозиції, зазначаючи їхній економічний ефект. Читать далее »

1929

с. Комишувате. Новоукраїнський район. 1929 року 14-літній під­літок Олександр Гіталов склав іспит на тракториста. Відтоді він працює в колгоспі (нині імені XX з’їзду КПРС) спочатку трактори­стом, а з 1936 року — бригадиром тракторної бригади. Читать далее »

1931

смт. Ульяновка. Об’єднання «Сільгосптехніка» (до 1957 року МТС). У січні 1931 року в селі Ульяновці організовано МТС. На­носні того ж року одним з перших за кермо трактора сів син ко­лишнього наймита комсомолець В. Я. Кримський. Читать далее »

1935

м. Бобринець. Сільськогосподарський технікум. В 1935—1938 ро­ках тут вчився герой французького Руху Опору, Герой Радянського і днозу Василь Порик. Про це свідчить меморіальна дошка, вста­новлена на будинку. Читать далее »