1948

м. Івано-Франківськ. Пам’ятник І. І. Лещинцю. У вересні 1948 ро­ку від рук українських буржуазних націоналістів загинув секретар Станіславського обкому комсомолу Іван Лещинець. 16 вересня 1967 року в місті відкрито пам’ятник І. Лещинцю. Його ім’ям на­звано вулицю.

1948

м. Яремча. Надвірнянський район. Бюст В. Гнатюк. 23 липня 1948 року у боротьбі з бандерівцями загинула перший секретар колишнього   Яремчанського   райкому    ЛКСМУ    Василина    Гнатюк.

Напередодні 50-річчя ВЛКСМ в місті встановлено бюст відваж­ної комсомолки.

1958

м. Івано-Франківськ. Приладобудівний завод. Збудований за активною участю комсомольців і молоді, до ладу діючих він став у листопаді 1958 року. Серед новаторів підприємства перед вели слюсарі В. Федюк, А. Притицький та інші. Читать далее »

1959

м. Долина. Нафтопромисел. У роки семирічки самовідданою пра­цею відзначилась молодь нафтопромислу. Великих успіхів досягли оригади, які очолювали комсомольці — бригадири М. Марущак, І. Флінт, І. Сорока; робітники І. Погонич, З. Гамес, І. Лескавич і Я. Цівкач. Читать далее »

1959

м. Калуш. Виробниче об’єднання «Хлорвініл» (колишній хіміко-металургійний комбінат). Будівництво його розпочалося в 1959 році. Це ударна комсомольська будова республіки. В 1963 році тут пра­цювало близько 2000 юнаків і дівчат — представників 32 національ­ностей, 750 чоловік були об’єднані в комсомольсько-молодіжні бригади. Читать далее »

1965

смт. Бурштин. Галицький район. Бурштинська ДРЕС. У березні 1965 року ЦК ЛКСМУ оголосив будівництво Бурштинської ДРЕС ударною комсомольською будовою, а з лютого 1966 року вона стала Всесоюзною ударною комсомольською будовою. Будівництво за­вершено достроково в грудні 1969 року — до 100-річчя з дня наро­дження В. І. Леніна. Читать далее »

1966

м. Івано-Франківськ. Будівельно-монтажне управління № 75 тре­сту «Прикарпаттяводбуд». Комсомольсько-молодіжний колектив цьо­го управління, який працював на осушенні земель в області, в 1966 році вийшов переможцем у республіканському соціалістичному змаганні. За успішне виконання планів будівельно-монтажних робіт, зниження собівартості і зростання продуктивності праці колективу присуджено перше місце.

1967

с. Нижнів. Тлумацький район. У 1967 році в селі відкрито пам’ятник першій комсомолці села Марії Сабат, яку в жовтні 1943 року стратили німецькі окупанти і оунівці. Її ім’я носить міс­цева середня школа.

1968

м. Івано-Франківськ. Вечірня школа № 6. 20 жовтня 1968 року и приміщенні Івано-Франківської ВСШ № 6 відбулося відкриття меморіальної дошки та музею братів-революціонерів Петра, Степа­на, Василя і Дмитра Майданських. Читать далее »

1968

с. Торговиця. Городенківський район. Комсомольсько-молодіжна ланка Марії Переверзи з колгоспу імені Леся Мартовича в 1968 ро­ці одержала по 815 центнерів цукрового буряку на кожному з два­дцяти гектарів.

1968

с. Чернятин. Городенківський район. Комсомольсько-молодіжна ланка Меланії Барик з колгоспу імені Івана Франка в 1968 році зібрала по 770 центнерів цукрового буряку з гектара.

1971

м. Івано-Франківськ. Меблева фабрика. Слідопити фабрики зі­брали матеріали про Героя Радянського Союзу генерала Д. М. Кар­бышева і створили музей його імені.

1972

м. Івано-Франківськ. Інститут нафти і газу. В 1972 році сту­денту вечірнього відділення інституту Івану Багатчуку присуджено республіканську комсомольську премію імені М. Островського за роботу «Дослідження теплового стану колісних колод нових гальм автомобілів». Читать далее »

1973

м. Івано-Франківськ. Івано-Франківський державний медичний інститут. Колектив студентів інституту в 1973 році був визнаний одним з переможців республіканського змагання з суспільно кори­сної праці серед студентів вищих і учнів середніх спеціальних на­вчальних закладів. Читать далее »

1978

с. Вікно. Городенківський район. Маяком у змаганні буряко-водів є комсомольсько-молодіжна ланка делегата XXIII з’їзду ЛКСМ України Наталії Москалюк з колгоспу імені Леніна. 750 цент­нерів коренів з гектара — такий результат наполегливої праці дів­чат ланки Н. Москалюк. Читать далее »