1921

м. Івано-Франківськ (до 1962 року — Станіслав). Обком ЛКСМУ. 23 жовтня 1921 року в місті відбулася Перша крайова конферен­ція підпільних комсомольських організацій Західної України, яка проголосила створення Комуністичної Спілки Молоді Східної Гали­чини. Читать далее »

1921

с. Мала Кам’янка. Коломийський район. Тут у 1921 році в сім’ї селянина-бідняка народився активний учасник комсомольського під­пілля за часів буржуазно-помішицької Польщі, український радян­ський письменник, літературознавець і громадський діяч Юрій Сте­панович Мельничук.

1922

с. Пуків. Рогатинський район. Колгосп села Пукова носить ім’я свого земляка — П. Шеремети, активного борця за встановлення Радянської влади в Західній Україні, який був страчений поль­ською жандармерією у 1922 році. Читать далее »

1922

с. П’ядики. Коломийський район. Один з організаторів партизан­ської боротьби проти буржуазно-поміщицької Польщі, уродженець цього села Степан Онуфрійович Мельничук восени  1922 року повернувся на Тернопільщину з Радянської України. Читать далее »

1924

смт. Заболотів. Снятинський район. Обеліск на місці розстрілу демонстрації. 1 травня 1924 року тут відбулася організована КПЗУ багатолюдна демонстрація українських і польських трудящих. Серед демонстрантів було багато комсомольців і молоді. Читать далее »

1924

с. Кобаки. Косівський район. 1924 року в селі створено одну з перших в області підпільну комсомольську організацію. Організа­ція мала гектограф, друкарську машинку. Її члени друкували і роз­повсюджували   марксистську   літературу   та   революційні   листівки. Читать далее »

1926

с. Химчин. Косівський район. Восени 1926 року в селі була ство­рена підпільна комсомольська організація. До її складу ввійшли Кость Козловський, Микола Підлетейчук, Петро Ільиицький, Василь Спольницький та інші. Перші комсомольці пізніше стали активними членами КПЗУ.

1931

с. Буківна. Тлумацький район. Тут підпільники-комуністи в 1931 році створили нелегальну комсомольську організацію, члени якої активно боролися за возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. Читать далее »

1931

Гора Піп Іван. Карпати. У вересні 1931 року на цій горі відбу­лася нелегальна крайова конференція КСМЗУ. Її учасники зібра­лися на вершині під виглядом туристів. Одна група комсомольців вийшла туди із села Микуличин, друга — з села Татарова (нині село Кременець).

1932

с. Олешів. Тлумацький район. У 1932 році комуністи створили в селі комсомольську організацію, яка очолила революційну бо­ротьбу трудящої селянської молоді. Особливо активізувалася діяль­ність комсомольців після встановлення в селі Радянської влади. При діяльній участі комсомольців навесні 1941 року в Олешеві було створено колгосп «За соціалістичну перемогу».