1941

м. Житомир. Школа № 20. Під час німецько-фашистської оку­пації в місті була створена і проводила активну боротьбу проти во­рога підпільна молодіжна група на чолі з вихованцем школи № 20 Анатолієм Бестужевим. До її складу входили Ольга Мельник, Юрій Юрин, Іван Казаков та інші. Читать далее »

1941

с. Малахівка. Лугинський район. Секретар сільської комсомоль­ської організації комуніст Іван Бондарчук у 1941 році створив у селі Малахівці підпільну диверсійно-підривну комсомольську групу, яка згодом встановила зв’язки з комсомольцями інших сіл району. Читать далее »

1941

м. Малин. Пам’ятник Ніні Сосніній. Восени 1941 року за іні­ціативою комуніста лейтенанта П. А. Тараскіна в Малині був ство­рений підпільний райком КП(б)У, членом якого була і комсомолка Ніна Сосніна. Читать далее »

1941

м. Новоград-Волинський. Вулиця Ярунська, 2. У жовтні 1941 ро­ку на цій вулиці було створено підпільний райком КП(б)У. Орга­нізатором і керівником його був Лянгус М. І. При райкомі була створена комсомольсько-молодіжна група, яку очолював Іванов Г. І..  Читать далее »

1941

смт. Попільня. Цукрозавод імені Цюрупи. Вихованець завод­ської комсомольської організації Микола Закутенко в перші дні війни разом з усіма комсомольцями заводу добровільно пішов на фронт. Він став командиром роти, а потім батальйону. Читать далее »

1941

м. Радомишль. Приміщення редакції районної газети. Секрета­рем газети напередодні війни працював Микола Ткаченко, який разом з Олексієм Лагутенком під час окупації міста фашистами організував у Радомишлі підпільну друкарню. Читать далее »

1941

с. Ситівка. Овруцький район. Село — батьківщина юної героїні Камілії Шаги.

Під час тимчасової окупації села сім’я сільського активіста М. М. Шаги вступила до партизанського загону імені Олександра Невського. Разом з батьками партизанами стали і їхні діти—син Володимир та дочки Єва й Камілія. Читать далее »

1941

с. Тепениця. Олевський район. У 1941 році вихованця місцевої школи Архипа Левчука було прийнято до лав ВЛКСМ. В роки Великої Вітчизняної війни молодий командир разом з групою бійців-автоматників завжди був попереду. Читать далее »

1941

с. Ходорків. Попільнянський район. Восени 1941 року в селі ви­никла підпільна організація, більшість членів якої становили ком­сомольці. Організатором і керівником підпілля був комсомолець вчитель Скочищанської початкової школи Тадей Іванович Годлев­ский. Читать далее »

1942

с. Глибочиця. Житомирський район. У вересні 1942 року в селі виникла підпільна комсомольська організація на чолі з В. Плотницьким. Згодом вона виросла в Житомирський підпільний райком комсомолу, першим секретарем якого став В. Плотницький, дру­гим — І. Шинальський. Райком комсомолу налагодив зв’язок з пар­тійним підпіллям. На кінець 1942 року до складу Житомирського райкому  ЛКСМУ   входило   15   підпільних   організацій   і   груп.

1942

с. Лебединці. Андрушівський район. У грудні 1942 року в селі була створена підпільна диверсійна група партизанського загону імені Чапаєва на чолі з 20-річним комсомольцем Іваном Богорадом. До її складу входило 35 комсомольців і 11 чоловік неспілкової мо­лоді. Читать далее »

1942

с. Михайлівна. Коростенський район. За ініціативою студента Житомирського педінституту І. Тищенка в 1942 році в селі виникла підпільна комсомольська група. Підпільники врятували від вивезен­ня до Німеччини чимало молоді. Читать далее »

1942

с. Потіївка. Радомишльський район. На початку 1942 року сек­ретар Тернопільського ОК ЛКСМУ, член ЦК ЛКСМУ Іван Бугайченко  створив  у  Потіївському  районі  підпільну комсомольсько-молодіжну організацію. Її очолив підпільний комітет, до складу якого ввійшли комуністи І. Ф. Бугайченко, С. Р. Пивовар, А. І. Осадчий, І. Д. Корнієнко. Читать далее »

1943

смт. Баранівка. Братська могила. Тут серед інших героїв похо­вано відважну комсомолку-підпільницю Ольгу Сябрук, закатовану фашистами в 1943 році. Читать далее »

1943

с. Бистріївка. Ружинський район. Село — батьківщина Героя Ра­дянського Союзу комсомольця Леоніда Рибачковського. У вересні 1943 року під час форсування Дніпра на південь від Дніпропетров­ська Л. Рибачковський першим кинувся на ворога із кулеметом в руках, а потім відбивав не одну контратаку гітлерівців. За цей подвиг йому вручено Зірку Героя. Загинув у лютому 1944 року.

1943

с. Кочеров. Радомишльський район. 20-річний комсомолець із села Кочерова лейтенант Віктор Карпенко був удостоєний зван­ня Героя Радянського Союзу за форсування Дніпра біля Києва у вересні 1943 року. Зайнявши плацдарм на правому березі, В. Кар­пенко вибив ворога із важливої стратегічної висоти і утримував її, Читать далее »

1943

с. Красилівка. Новоград-Волинський район. Влітку 1943 року за завданням Житомирського підпільного обкому ЛКСМУ комсомолки вчителька Марія Сокирко і Василина Петришина створили Ярунський райком ЛКСМУ. Читать далее »

1943

м. Радомишль. Райком ЛКСМУ. Навесні 1943 року в Радомиш­лі був створений підпільний райком ЛКСМУ. Його секрета­рем стала колишня піонервожата Новицька В. А, залишена для підпільної роботи в районі. Читать далее »

1944

смт. Андрушівка. Райком ЛКСМУ. Ще не закінчилася війна, а комсомольці селища самовіддано працювали над його віднов­ленням. 5 лютого 1944 року було зібрано й підготовлено понад 12 тисяч центнерів посівного матеріалу і засипано у колгоспні ко­мори. Читать далее »

1944

м. Коростень. Залізничний вузол. У 1944 році комсомольці міста брали активну участь у відбудові залізничного вузла. За рік відбу­лося 45 загальноміських комсомольських недільників.

Комсомольсько-молодіжна зміна В. X. Волківського, що працю­вала на ремонті вагонів, внесла у фонд оборони 114 тисяч кар­бованців.

1944

с. Осівці. Коростишівський район. Вихованець сільської комсо­мольської організації Григорій Москальчук відзначився у боях за Відень. Він разом з 10 бійцями одержав складне завдання — про­братися в тил ворога і не допустити, щоб фашисти висадили в по­вітря міст через Дунай, який мав велике стратегічне значення. З 11 бійців після успішного виконання завдання в живих залиши­лося З. Г. Москальчуку присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

1944

с. Сінгури. Житомирський район. Комсомолки села Ганна Маєвська, Лідія Почкарьова, Ганна Боровик і молода колгоспниця Се­рафима Прилипко в 1944 році на власні заощадження придбали танк та автомашину і особисто вручили їх підрозділу генерал-майо­ра Мельникова, який визволяв їхнє село від фашистів.

1944

с. Суховоля. Новоград-Волинський район. У січні 1944 року загинув вихованець Суховільської школи комсомолець Олексій Прокопчук. У роки Великої Вітчизняної війни він був улюбленим пое­том партизанів з’єднання С. Ф. Маликова. Читать далее »

1944

с. Троковичі. Черняхівський район. 19 березня 1944 року вихо­ванцю комсомолу 24-річному сержантові із села Троковичів Михай­лу Бакалову присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Він був навідником гвардійського міномета. Читать далее »

1944

с. Троянів. Житомирський район. 19-річний комсомолець із села Троянова кулеметник Іван Шеремет під час визвольного походу Радянської Армії в Європу з групою десантників висадився на за­хідному березі Німану. Зайнявши кругову оборону на невеликому плацдармі, 7 сміливців протягом дня відбили 12 атак. Читать далее »

1944

с. Хажин. Бердичівський район. 25-річний комуніст, уродженець села Хажина, лейтенант-артилерист Володимир Мостовий під час боїв на Карельському перешийку у 1944 році командував батареєю. Перебуваючи на передовій лінії фронту, його батарея точним при­цілом знищила багато вогневих точок ворога. За це Володи­мир Мостовий був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. В. И. Мостовий — доктор фізико-математичних наук, двічі лауреат Державної премії.

1945

м. Бердичів. Радянська площа. Пам’ятник комсомольцям-підпільникам. Пам’ятник встановлено на честь комсомольців-підпільників, які загинули у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни.

1945

с. Привітів. Любарський район. 19-річний юнак із цього села Григорій Слободенюк у січні 1945 року був удостоєний звання Героя Радянського Союзу за подвиг під час форсування річки Одер.