1948

м. Дніпропетровськ. Палац піонерів і школярів імені Зої Космодем’янської. Це один з перших на Україні Палаців піонерів і жовтенят. Комсомольці промислових підприємств міста взяли участь в обладнанні кімнат і майстерень Палацу.

В 1948 році Пелацу надано ім’я Героя Радянського Союзу Зої Космодем’янської.

1948

с. Миколаївка. Новомосковський район. За високі врожаї куку­рудзи в 1948 році 13 комсомольців колгоспу імені Калініна бу­ли нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу. Читать далее »

1949

м. Дніпропетровськ. Проспект імені газети «Правда». У травні 1949 року в місті встановлено бронзове погруддя двічі Героя Ра­дянського Союзу Анатолія Яковича Брандиса.

А. Я. Брандис народився в 1923 році в робітничому селищі Старе Клочко Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропет­ровська в родині робітника. Читать далее »

1950

с. Ленінське. Апостолівський район. Комсомольсько-молодіжна ланка лісозахисної станції, яку очолювала Клавдія Шевельова, за­стосувала передові методи праці при висіванні дуба і приживленні саджанців лісокультур. Читать далее »

1953

м.  Кривий    Ріг.    Південний    гірничозбагачувальний    комбінат. У 1953 році почалося будівництво комбінату. Спорудження його бу­ло оголошено ударною комсомольською будовою. Будівельники вдвічі швидше, ніж планувалося, завершили будівництво гіганта індустрії. В 1960 році комбінат став до ладу.

1956

м. Дніпродзержинськ. Палац культури металургійного заводу імені Дзержинського. В стінах заводського Палацу культури на­родився і зріс молодіжний колектив — ансамбль народного танцю «Дніпро». В 1956 році він завоював золоту медаль на VI Всесвіт­ньому фестивалі молоді і студентів у Москві. Цьому колективу присвоєно звання заслуженого  ансамблю Української  РСР.

1957

м. Дніпродзержинськ. Стадіон «Комсомолець». 15 квітня 1957 ро­ку в Дніпровському районі Дніпродзержинська відбулось уро­чисте відкриття стадіону «Комсомолець». В його будівництві брала участь вся районна комсомольська організація. Читать далее »

1957

м.  Кривий  Ріг.  Шахта  «Дніпропетровська-Комсомольська» № 2. Зразок трудового героїзму на будівництві шахти, яке почалося у березні 1957 року, показали бригади монтажників Златьєва, Панченка, Бекетова, Шевченка, мулярів Тарасевича, штукатурів Сидоренка. 6 вересня 1958 року — на 3 місяці і 25 днів раніше наміченого строку — шахта стала до ладу. Першу машину руди з комсомоль­ської шахти гірники надіслали в подарунок домнобудівникам, які саме в цей день завершили спорудження доменної печі «Криворі­зька-Комсомольська».

1957

м.  Кривий  Ріг.  Шахта  «Дніпропетровська-Комсомольська» № 1. У грудні 1957 року шахта стала до ладу діючих. Її побудували мо­лоді патріоти Дніпропетровської області. Читать далее »

1958

м. Дніпродзержинськ. Баглійський коксохімічний завод. У ве­ресні 1958 року на заводі до ладу діючих стала Дніпродзержин­ська комсомольська коксова батарея. Вона була побудована силами комсомольців і молоді в рекордний строк — за один рік.

1958

м. Дніпропетровськ. Палац культури студентів імені Ю. О. Гагаріна. 4 грудня 1958 року в Палаці культури студентів відбувся перший зліт бригад комуністичної праці Дніпропетровщини. Велика роль у розгортанні цього руху належить молоді. Читать далее »

1958

м. Кривий Ріг. Новокриворізький гірничозбагачувальний комбі­нат. XVIІІ з’їзд ЛКСМУ оголосив Новокриворізький гірничозбага­чувальний комбінат ударною комсомольською будовою. 12 лютого 1958 року рішенням ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР комбі­нату присвоєно ім’я Ленінського комсомолу. Читать далее »

1966

с. Вербки. Павлоградський район. У 1966 році ланковій комсомольсько-молодіжиої ланки Ніні Рижовій присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

1966

м. Дніпропетровськ. Вулиця Севастопольська, 17. Народний му­зей історії Дніпропетровського медичного інституту. Його створено за активною участю студентів до 50-річчя заснування вузу. Частина експозиції розповідає про історію комсомольської організації. Читать далее »

1966

с. Королівка. Новомосковський район. Комсомольцю Івану Несмашному — помічнику бригадира тракторної бригади колгоспу імені Щорса — за високі виробничі показники в 1966 році присвоє­но звання Героя Соціалістичної Праці.

1966

м. Кривий Ріг. Міськком ЛКСМУ. 17 травня 1966 року Указом Президії Верховної Ради СРСР Криворізьку міську комсомольську організацію нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора за великі заслуги у справі мобілізації комсомольців і молоді на успіш­не виконання завдань семирічного плану будівництва великих під­приємств гірничорудної і металургійної промисловості. Читать далее »

1966

м. Новомосковськ. Радгосп «Вільнянський». Колишній механі­затор радгоспу комсомолець Борис Жилін перейшов працювати на ферму дояром і став майстром машинного доїння. Читать далее »

1966

с. Хутірське. Царичанський район. Вихованці комсомолу лан­ковій радгоспу «Чаплинський» Ніні Лисняк за високі виробничі по­казники в 1966 році присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

1967

м. Дніпропетровськ. Інститут інженерів залізничного транспорту. 3 жовтня 1967 року на подвір’ї інституту за ініціативою комсомоль­ців вузу було відкрито пам’ятник студентам-залізничникам, які за­гинули в роки Великої Вітчизняної війни. Читать далее »

1967

м. Дніпропетровськ. Театр юного глядача імені Ленінського ком­сомолу. В 1967 році в день народження ВЛКСМ виставою «На­роджений бурею» почав своє існування Дніпропетровський театр юного глядача.

1968

м. Павлоград. Збагачувальна фабрика. В 1968 році почалося будівництво гіганта вугільної промисловості — найбільшої в Євро­пі збагачувальної фабрики.  Її спорудження було оголошено Все­союзною ударною комсомольською будовою. Читать далее »

1970

м. Дніпропетровськ. Південний машинобудівний завод. У 1970 році комсомольці заводу на честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна закінчили виготовлення 150 тракторів, які мали ком­сомольські технічні паспорти з гарантією надійності. Читать далее »

1970

смт.  Тернівка.   Павлоградська  міська  Рада.   Шахта  «Тернівка». Комсомольсько-молодіжна бригада гірників шахти «Тернівка» (брига­дир Герой Соціалістичної Праці І. Дураджі) в 1970 році пройшла понад план 764 погонних метри породи і в листопаді виконала п’я­тирічний план.

1971

смт. Демурине. Межівський район. Радгосп імені Петровського. Молода доярка Катря Бочарова в 1971 році вийшла переможцем у соціалістичному змаганні області, яке проходило під девізом: «Мі­німальний рубіж — 3 тисячі кілограмів молока від кожної корови». Вона одержала від кожної закріпленої за нею корови по 4563 кілограми молока.

1973

м. Дніпропетровськ. Обласний музей комсомольської слави імені О. Матросова. 23 червня 1973 року, в День радянської молоді, на Жовтневій площі було урочисто відкрито перший на Україні облас­ний музей комсомольської слави. Читать далее »

1973

с-ще Орджонікідзе. Криворізький район. Радгосп імені Шев­ченка. Групкомсорг тваринницької ферми Люба Сокур за успішне виконання виробничих завдань восьмої п’ятирічки була нагородже­на орденом «Знак Пошани». В 1973 році за виробничі успіхи її бу­ло нагороджено орденом Жовтневої Революції.

1975

м. Дніпропетровськ. Комбайновий завод. Молодому токареві за­воду Віктору Буїшруку за велику роботу по впровадженню у ви­робництво досягнень науки і техніки, передового досвіду та видатні трудові успіхи в соціалістичному змаганні комсомольців і молоді по виконанню завдань 9-ї п’ятирічки було присуджено республікан­ську комсомольську премію імені Миколи Островського.

1977

м. Кривий Ріг. Шахта імені В. І. Леніна. В 1977 році комсомольсько-молодіжш’й бригаді гірників Григорія Леженка вручено приз першого криворізького стахановця О. І. Семиволоса. Крім то­го,  Г. Лежеику присуджена премія Ленінського комсомолу.

1978

м. Дніпропетровськ. Хлібокомбінат № 3. У березні 1978 року молодий пекар Люба Смолій за ударну працю і велику громадську діяльність в 1977 році удостоєна премії Ленінського комсомолу.