1951

м. Комунарськ. Комунарський металургійний завод. У п’ятій п’ятирічці на заводі ставали до ладу нові великі промислові об’єк-ііі, на яких працювало багато комсомольців. Доменну піч № 5 і мартенівську піч № 10 було оголошено республіканськими удар­ними комсомольськими будовами. Читать далее »

1953

м. Молодогвардійськ (Краснодонська міськрада). У 1953 році у зв’язку з початком промислового освоєння багатих запасів коксів­ного вугілля неподалік від Краснодона почалося будівництво об’єд­наного шахтарського селища для кількох шахт. Читать далее »

1956

м. Артемівськ. Перевальський район. Шахта «Луганська-Комсомольська». У 1956 році розпочалося спорудження шахти. Молодь області п короткі строки виконала завдання ЦК ЛКСМУ, і в січні 1958 року шахта стала до ладу діючих. Щодоби добувалось 750— 800 тонн вугілля.

1956

м. Краснодон. Шахта № 2 «Північна». У вересні 1956 року, в дні переджовтневого змагання, молодіжна бригада вибійників, яку очолював вихованець комсомолу комуніст Микола Мамай, виріши­ла працювати так, щоб кожний шахтар щоденно давав 1 тонну ву­гілля понад план. Читать далее »

1956

м. Ровеньки. Шахта «Луганська-Комсомольська» № 2. 24 жовт­ня 1956 року в Ровеньках було закладено першу з 37 комсомоль­ських шахт Донбасу, споруджуваних молодими будівниками,— шах­ту «Луганська-Комсомольська» № 2. Як комсомольську будову шах­ту будували швидкісними темпами, і вона стала до ладу діючих 5 листопада 1957 року.

1956

м. Ровеньки. Шахта «Київська-Комсомольська» № 1. Будівни­цтво шахти «Київська-Комсомольська» № 1 почалось у грудні 1956 року. Внаслідок самовідданої праці комсомольців сто­личної області потужну шахту побудовано за вісім місяців. 24 серп­ня 1957 року, на чотири місяці раніше встановленого строку, шахта стала до ладу діючих. Читать далее »

1956

м. Червонопартизанськ. Свердловський район. Наприкінці 1956 року тут почалося будівництво п’яти шахт: «Одеської-Комсомоль-ської» № 1, «Одеської-Комсомольської» № 2, «Молдавської-Комсомольської», «Чернівецькоі-Комсомольської» і «Луганської-Комсо-мольської» № 3.

1957

смт. Запоріжжя (Краснолуцька міськрада). Шахта «Запорізька-Комсомольська». У 1957 році тут руками молодих збудовано шахту «Запорізька-Комсомольська».

1957

м.   Свердловськ.   Шахта   «Луганська-Комсомольська» № 3. До 40-річчя Радянської влади на Україні, в грудні 1957 року, до ладу діючих стала шахта «Луганська-Комсомольська» № 3. З ініціативи комсомольців її побудували додатково до перших двох, які спочатку взялася будувати комсомольська організація Луганської області. Читать далее »

1957

м. Стаханов. Шахта «Ломоватська-Південна». У жовтні 1957 ро­ку будівники шахти «Ломоватська-Південна» досягли небувалого виробничого успіху. Комсомольсько-молодіжна бригада, яку очо­лював В. Коробко, за місяць пройшла 206 метрів квершлагу, вста­новивши  новий  всесоюзний  рекорд проходки.

1958

м. Краснодон. Шахта № 2 «Молодогвардійська». У травні 1958 ро­ку шахту № 2 «Самсонівська» було оголошено комсомольською будовою і названо «Молодогвардійська».

1960

м. Краснодон. Шахта № 1-біс імені Сергія Тюленіна. У листо­паді 1960 року на території шахти встановлено пам’ятник герою-молодогвардійцю Сергію Тюленіну.

1965

м. Ровеньки. Професійно-технічне училище № 34. У березні 1965 року комсомольці і молодь училища запропонували встановити пам’ятник на місці страти молодогвардійців у лісі. Вони звернули­ся до молоді Головинського механізованого кар’єру Черняхівського району на Житомирщині. Читать далее »

1968

м. Краснодон. Міськком ЛКСМУ. 25 жовтня 1968 року за муж­ність і героїзм, виявлені комсомольцями і молоддю в роки війни, активну роботу по вихованню молоді і в зв’язку з 50-річчям ВЛКСМ Краснодонську міську комсомольську організацію нагороджено ор­деном Червоного Прапора.

1969

м.  Краснодон. Палац  культури  імені  «Молодої  гвардії». Його будувала комсомольсько-молодіжна будівельна бригада імені Героя Радянського Союзу Івана Земнухова, яку очолював член бюро міськкому партії заслужений будівельник УРСР М. Є. Бунін.

1971

м. Антрацит. Шахта № 1-2 «Нагольчанська». Будівництво шах­ти оголошено республіканською ударною комсомольською будовою. На будові трудилася в основному молодь. Це випускники профе­сійно-технічних училищ, шкіл, молоді робітники, що прибували сю­ди за комсомольськими путівками. Читать далее »

1971

м. Краснодон. Шахта «Дуванна-2». Комсомольсько-молодіжна дільниця № 5 імені Героя Радянського Союзу Сергія Тюленіна в 1971 році видобула понад план більш як 29 тисяч тонн вугілля. Її нагороджено перехідним Червоним прапором ЦК ВЛКСМ.

1973

м. Ворошиловград. Машинобудівний інститут. Колектив інсти­туту в 1973 році визнаний одним із переможців республіканського змагання з суспільно корисної праці серед студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів. Він нагороджений пере­хідним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ, Укрпрофради, Міністер­ства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.

1973

м. Ворошиловград. Обком ЛКСМУ. Ворошиловградський сту­дентський будівельний загін в 1973 році зайняв перше місце серед загонів, які працювали на спорудженні об’єктів Міністерства будів­ництва підприємств важкої індустрії УРСР.

1975

м. Стаханов. Шахта «Максимівська». Молодий вибійник шахти Юрій Копань, організувавши роботу комсомольсько-молодіжної дільниці за методом О. Стаханова, 23 серпня 1975 року видав на-гора 159 тонн вугілля, перевиконавши змінне завдання майже в 22 рази. Рекорд був присвячений 40-річчю стахановського  руху.

У соціалістичному змаганні до XXV з’їзду КПРС Юрій Ко­пань і його комсомольсько-молодіжна бригада видавали на-гора по 2 норми.

1976

м. Лутугине. Шахтоуправління імені В. І. Леніна. Комсомоль­сько-молодіжний колектив імені Олега Кошового шахтоуправління на чолі з Валерієм Борисенком виступив ініціатором виконання ви­робничих планів перших двох років 10-ї п’ятирічки до 60-річчя Ве­ликого Жовтня.  Ініціативу  підхопили  багато  колективів  країни. Читать далее »

1978

м. Северодонецьк. Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднан­ня «Імпульс» імені XXV з’їзду КПРС. У березні 1978 року молодо­му слюсарю-складальнику Віктору Ломакіну за ударну працю і ве­лику громадську діяльність у 1977 році присуджено премію Ленін­ського комсомолу.