Главная

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО !

Шановні співвітчизники ! Прпонуємо Вашій увазі сайт фактів, що стосуються радянського періоду історії багатьох міст України.  Факти чисельні, і не рівноцінні вони за значенням. Але у своїй сукупності вони дають широку панораму героїчних вчинків одного з бойових загонів ВЛКСМ— Ленінської  Комуністичної  Спілки  Молоді  України.

Кілька рядків про перші збори соціалістичної робітничої моло­ді у Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі, у багатьох інших містах республіки, а за ними — гарячий подих радянського натхнення, що роз­будив мільйони трудящих до активного суспільного життя, до ге­роїчної організованої боротьби за утвердження на практиці ідеалів, вимріяних людством за всю його історію. Цей сайт  поведе Вас  шляхами подвигу юнаків і дівчат, які були запалені ідеями більшовиз­му, прикладом комуністів, під їхнім керівництвом стали в лави захисників революції. Нехай їхня мужність і самовідданість у бо­ротьбі з білогвардійцями Денікіна і Врангеля, військами кайзерів­ської Німеччини і білопанської Польщі, проти банд Зеленого і Махна та їм подібних ще раз нагадають нам: біографія ВЛКСМ по­чиналася саме так — з важкої боротьби, з великих жертв, але увін­чалася всесвітньо-історичною перемогою народу, що створило нову сторіку в історії людства.

На цьому сайті Ви знайдете свідчення про перші паростки радянського життя в місті і на селі — перші комуністичні суботники, які В. І. Ленін назвав «великим почином», і перші сільські комуни бід­няцької молоді, переважно тієї,  яка щойно повернулася з фронтів громадянської війни і добре пізнала силу організованості і колек­тивізму. Перед Вами через конкретні комсомольські осередки і людські долі відкривається картина велетенського процесу індуст­ріалізації країни,  колективізації сільського господарства, справж­ньої, специфічної культурної революції, картина побудови першого в світі соціа­лістичного суспільства. Ви зустрінитесь  з іменами зачинателів цього руху за підвищення продуктивності праці Олексія Стахано­ва і Петра Кривоноса, Паші Ангеліної, Марії Демченко і Марини Гнатенко та десятків інших, руху, можливого лише в соціалістично­му суспільстві, яке відкрило широкий простір для ініціативи і твор­чості мас, яких у народі, за визначенням В. І. Леніна, невичерпне джерело.

Водночас Ви побачите, як старанно і наполегливо юнаки і дів­чата в містах і селах,   на підприємствах,   у навчальних   закладах, в колгоспах оволодівали оборонними спеціальностями, готували себе до захисту соціалістичної Вітчизни. Сайт відновить у Вашій пам’яті імена перших Героїв Радянського Союзу, які ще вчора бу­ли звичайними сільськими чи міськими хлопчаками,  а  оволодівши на заклик комсомолу бойовою технікою, виявили виняткову муж­ність у боях проти японських самураїв і білофіннів.

Перед Вами відкриється картина справді масового героїзму молоді у роки Великої Вітчизняної війни. Читаючи невеликі, часом на два-три речення,  повідомлення,  не можливо не відчути гордості за ту організацію,  до якої вони належали: скільки мужності,  яку ви­соку ідейність,  які благородні поривання,  яку глибоку любов  до Батьківщини,  яку силу інтернаціоналізму і Дружби народів виявляло те молоде покоління в роки битви за, свободу  Віт­чизни!  Бойові подвиги у лавах Радянської Армії,  кмітливість і ви­нахідливість,  щоб нищити ворога,  в умовах підпілля і партизан­ської боротьби,  самовідданість у праці в ім’я перемоги над фашиз­мом — усе це результат тієї величезної  роботи, яку провели Кому­ністична партія,  Ленінський  комсомол  по вихованню  молоді.

Немеркнучі за своїм змістом і  значенням факти трудового ен­тузіазму молоді республіки в післявоєнний період — від важких років відбудови до будівництва комсомольських шахт у Донбасі і народження руху за комуністичну працю…

На сайті наведено понад дві тисячі фактів.  І кожен з них — це частка історії областей України.

Переглянувши сайт, Ви ще раз переконаєшся, що вся історія ЛКСМУ невіддільна від історії ВЛКСМ,  від історії боротьби і звершень   всього радянського народу. Ця історія відбувалась на кожному робочому місці, на   кожному підприємстві, в кожному колгоспі,  в навчальних закладах,  на воїнському посту і в лабораторії вченого…  Цю історію писали наші діди та батьки.  Нам не належить цуратися минулих подій — це наша історія.

Створеня цього сайта доводить, що девіз «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» живе і діє.